MGV Sommerfest

Frankoniahalle Gräfenberg - Biergarten HubertusstraßeGräfenberg,

MGV Sommerfest